09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علائم بی اشتهایی عصبی"

تاثیر استرس در بی اشتهایی عصبی!

تحقیقات اثبات کرده است که استرس می تواند میل شخص را به خوردن در شرایط متفاوت هم بکاهد و هم افزایش دهد، اما سازوکار عصبی که در پاسخ های مرتبط با استرس بر تنظیم خوردن اثر می کند تا درجه ی زیادی به شکل یک معما باقی مانده...