علائم سرگیجه

تفاوت سرگیجه حقیقی و سرگیجه کاذب؟

سرگیجه از علت های مراجعه به متخصص مغز و اعصاب است. سرگیجه حقیقی احساسی است که در آن شخص حس می کند خودش یا محیط اطرافش می چرخند یا حرکت می...

Call Now Button