09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علائم سرگیجه"

سرگیجه چیست؟

سرگیجه عبارت است از بی نظمی در فضا، سبکی سر یا احساس بی ثباتی. این بر حس تعادل شما تأثیر می گذارد و می تواند خطر افتادن شما را افزایش دهد. سرگیجه می تواند چندین احساس مختلف را توصیف کند. سرگیجه همیشه نشان دهنده یک وضعیت...

راهکارهای درمان سرگیجه

سرگیجه احساسی است که ممکن است توصیف آن دشوار باشد، اما اغلب شامل این احساس می‌شود که در حال چرخش، تاب خوردن، یا کج شدن هستید، یا انگار در شرف افتادن یا بیهوش شدن هستید. سرگیجه همچنین می تواند باعث ایجاد احساس سبکی سر،...

تشخیص و درمان سرگیجه

به احساس چرخش دورانی سرگیجه می گویند. سرگیجه بیماری نیست، بلکه ممکن است نشانه ای از یک بیماری باشد. این نشانه طیف وسیعی از بیماریها را در بر می گیرد. سرگیجه به طور معمول زمانی اتفاق می افتد که اختلالی در گوش داخلی، مغز...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال