09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علائم شکستگی ستون فقرات"

شکستگی ستون فقرات (مهره ها)

شکستگی ستون فقرات یک اصطلاح پزشکی برای شکستن هر یک از مهره های ستون فقرات است، یعنی ۳۳ استخوانی که ستون فقرات را تشکیل می دهند. یک استخوان در ستون فقرات ا یک مهره است - مهره ها شکل جمع هستند. گاهی اوقات افراد از شکستگی...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال