09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علائم مننژیوم"

مننژیوم (Meningioma) چیست؟

مننژیوم شایع ترین نوع تومور اولیه مغزی است که تقریباً ۳۰ درصد از کل تومورهای مغزی را تشکیل می دهد. این تومورها از مننژها منشأ می گیرند که سه لایه بیرونی بافت بین جمجمه و مغز هستند که مغز را درست در زیر جمجمه می پوشانند و از...

علائم، تشخیص و درمان مننژیوم

مننژیوم ها تومورهای مغزی هستند که در مننژها ایجاد می شوند، بافتی که مغز و نخاع را احاطه کرده و از آن محافظت می کند. اگرچه بیشتر مننژیوم ها سرطانی نیستند، اما این تومورها می توانند با رشد و فشار بر قسمت های مهم مغز یا نخاع...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال