09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علائم میاستنی گراویس"

میاستنی گراویس و اختلال بلع!

به طور معمول نخستین علائم میاستنی گراویس شامل بینایی می شود، اما مشکلات بلع نیز می تواند به دنبال داشته باشد. بلع فرآیند پیچیده ای است که بیش از ۳۰ عصب و عضله را درگیر می کند. بنابراین جای تعجب نیست که اختلال عملکرد عضلانی...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال