09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علائم پانیک"

علائم شایع در حملات پانیک

یکی از علایم استرس و اضطراب، اختلال پانیک است. حملات پانیک باعث ایجاد احساسات شدید ترس شده که می ‌تواند ناتوان‌ کننده باشد. حملات پانیک می ‌تواند در انزوا رخ دهد، اما اگر به طور مکرر و غیر منتظره باشد، ممکن است نشانه...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال