09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت آلزایمر"

آیا محیط در آلزایمر تاثیر دارد؟

بیماری آلزایمر یک اختلال تحلیل برنده اعصاب است که با رسوب مغز از پلاک های آمیلوئید خارج سلولی و در هم پیچیدگی تارهای عصبی داخل سلولی مشخص می شود و علت اصلی زوال عقل(دمانس) در افراد با سن بالای۶۰ سال محسوب می شود. عوامل...

آلزایمر چیست و چگونه به وجود می آید؟

بیمارى آلزایمر از جمله شایع ترین علت دمانس یا در اصطلاح عامیانه زوال عقل و فراموشى است. علت آن از نظر پاتوفیزیولوژى،از بین رفتن سلولهاى مغز و در نتیجه کوچک شدن مغز می باشد. علامت آن شامل از دست رفتن حافظه نزدیک بخصوص...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال