09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت اختلال حافظه"

چند راهکار ساده برای درمان اختلال حافظه

برای اینکه بدانید مشکلی با حافظه خود ندارید می بایست چند سوال را از خود بپرسید و اگر احیانا مشکلی وجود دارد متناسب با راهکارهای پزشکی به فکر حل آن برآئید: حافظه شما چقدر خوب عمل می‌کند؟ شما هم خودتان را آدمی...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال