09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت اختلال حافظه"

پیشگیری و درمان اختلال حافظه!

همه ما گاهی چیزهایی را فراموش می کنیم. برای مثال در برخی مواقع ممکن است کلید ماشین و یا منزل خود را در جایی قرار بدهیم که فراموش کنیم و همین امر تا چند ساعت ما را دچار سرگردانی کند. یا نام شخصی را که به تازگی با او ملاقات...

چند راهکار ساده برای درمان اختلال حافظه

برای اینکه بدانید مشکلی با حافظه خود ندارید می بایست چند سوال را از خود بپرسید و اگر احیانا مشکلی وجود دارد متناسب با راهکارهای پزشکی به فکر حل آن برآئید: حافظه شما چقدر خوب عمل می‌کند؟ شما هم خودتان را آدمی...

Call Now Button