09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت تنگی کانال نخاعی"

تنگی کانال نخاعی علت شایع کمردرد! 

تنگی کانال نخاعی بیماری است که افراد میانسال و سالمند سنین ۵۰ تا ۶۰ سال را درگیر می‌کند، اما امروزه با پیشرفت علم فعالیت‌های حمایتی به نام عمل مداخله گرایانه یا کم تهاجم وجود دارد که باعث می‌شود بیمار رو به بهبودی رفته...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال