09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت تومور هیپوفیز"

علائم تومور هیپوفیز چیست؟

تومورهای هیپوفیز تومورهای غیر طبیعی هستند که در غده هیپوفیز ایجاد می شوند. برخی از تومورهای هیپوفیز باعث تولید بیش از حد هورمون هایی می شوند که عملکردهای مهم بدن را تنظیم می کنند. برخی از تومورهای هیپوفیز می توانند باعث...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال