09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت تونل کارپال"

تشخیص تونل کارپال با نوار عصب و عضله

سندرم تونل کارپال شرایط مرتبط با عصب است که باعث ایجاد درد و بی حسی در مچ دست می‌شود. این بیماری بیشتر در زنان و بزرگسالانی رخ می‌دهد که کارهایی همچون مونتاژ را انجام می‌دهند. این افراد سه برابر بیشتر از سایر افراد در...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال