09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت درد مزمن"

درد مزمن چیست؟

درد مزمن دردی است که بیش از ۳ تا ۶ ماه طول بکشد. در بسیاری از موارد، این بدان معنی است که درد حتی پس از بهبودی آسیب یا شرایطی که برای اولین بار باعث آن شده است، ادامه دارد. علت درد مزمن چیست؟ علت درد مزمن همیشه مشخص نیست....

ثبت نوبت آنلاین
ارسال