09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت درد های گردن"

علت درد شدید در ناحیه گردن چیست؟

درد گردن علت های بسیاری دارد. گردن انسان شامل ۷ مهره است که بعد از کمر، شایع ترین مفاصل مستعد آرتروز، ساییدگی و کاهش فاصله و فتق دیسک است. البته مهره های گردنی از آنجایی که نخاع و ریشه های عصبی بسیار مهمی را در برگرفته...