09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت رادیکولوپاتی"

رادیکولوپاتی چیست؟

رادیکلوپاتی یک اصطلاح پزشکی برای درد، ضعف، بی حسی یا سوزن سوزن شدن است که زمانی ایجاد می شود که عصب در محل جدا شدن از نخاع گیر بیفتد یا آسیب ببیند. علایم رادیکلوپاتی می تواند در بخش های مختلف بدن بسته به اینکه کدامیک از...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال