09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت سردرد عصبی"

قرص برای درمان سردرد عصبی

اگر سردرد مزمن یا مکرر دارید، پزشک ممکن است معاینات فیزیکی و عصبی انجام دهد، سپس سعی کنید نوع و علت سردرد خود را با استفاده از روش‌های زیر مشخص کند: نحوه شرح سردرد پزشک می تواند از شرح درد شما چیزهای زیادی در مورد سردرد...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال