09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت سندرم تونل کارپال"

چه عواملی باعث سندرم تونل کارپال می شود؟

سندرم تونل کارپال، در اثر وارد آمدن فشار بر عصب مدیان ایجاد می شود. این عصب، از طریق گذرگاهی که در مچ دست قرار دارد (تونل کارپال)، از ساعد به سمت کف دست می رود و احساس موجود در قاعده شست و انگشتان دست (به جز انگشت کوچک) را...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال