09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت سندرم خستگی"

علائم سندرم خستگی مزمن

سندرم خستگی مزمن (CFS) نوعی اختلال پیچیده است که با خستگی شدید مشخص می شود و با هیچ یک از شرایط پایه پزشکی قابل توضیح نیست. ممکن است خستگی با فعالیت جسمی یا روحی بدتر شود، اما با استراحت بهبود نمی یابد. تئوری های بسیاری...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال