09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت سوزش استخوانها"

علت سوزش استخوانها چیست؟

سوزش استخوانها می تواند به مشکلات عصبی مربوط باشد. با این حال، بسیاری از علل احتمالی دیگر وجود دارد که پتانسیل ایجاد درد عصبی را دارند و در برخی موارد باعث آسیب عصبی می شوند. از جمله: صدمات عفونت ها اختلالات...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال