09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت میلوپاتی"

میلوپاتی (آسیب نخاع در اثر فشار)

فشرده سازی شدید نخاع می تواند ناشی از آسیب تروماتیک، عفونت ستون فقرات یا سایر شرایط باشد. هنگامی که نخاع فشرده می شود، می تواند منجر به علائم مختلفی شود که به آن میلوپاتی می گویند. انواع مختلفی از میلوپاتی وجود دارد -...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال