09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت میگرن کودک"

تشخیص و درمان میگرن در کودکان

تقریبا ۶۰ درصد از کودکان در برخی مواقع از سردرد شکایت دارند. علاوه بر این، حدود ۱۰ درصد از کودکان درد و ناتوانی ناشی از میگرن را تجربه می کنند. میگرن فقط یک سردرد معمولی نیست. این یک بیماری عصبی است که می تواند شادابی، نشاط...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال