09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت پاراپلژی"

کوادری‌پلژی یا فلج چهاراندام چیست؟

پاراپلژی اصطلاح پزشکی برای زمانی است که افراد نمی توانند پاهای خود را حرکت دهند، اما می توانند دست های خود را حرکت دهند. کوادری پلژی اصطلاحی است که پزشکان زمانی استفاده می کنند که افراد نمی توانند دست ها یا پاهای خود را...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال