09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت کاهش تمرکز"

علت کاهش تمرکز چیست؟

مشکلات کاهش تمرکز می تواند به مشکل در بیدار ماندن، تکانشگری، افکار یا نگرانی های مزاحم، اختلال بیش فعالی یا بی توجهی مرتبط باشد. همچنین ناشی از مشکلات پزشکی، شناختی یا روانی باشد یا ممکن است به اختلالات خواب یا داروها،...

Call Now Button