09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت کاهش هوشیاری"

کاهش سطح هوشیاری گذرا چیست؟

خودآگاهی یا هوشیاری بدین معنی است که شما قادر به نشان دادن واکنش مناسب به مردم و چیزهای اطراف خود باشید. هنگامی که سطح هوشیاری کاهش پیدا می کند، توانایی شما در بیداری، هوشیاری و در زمان و مکان بودن مختل می‌شود. کاهش سطح...

Call Now Button