09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علوم بنيادی"

نکاتی که به مغز و حافظه کمک می کند

متخصص مغز و اعصاب: علوم بنیادی اعصاب (عصب شناسی و رفتارشناسی مغز و سلسله اعصاب)، از جمله دانش های پیچیده ای است که به تدریج و آرام- آرام وارد عرصه های زندگی می‌شود. امروزه کاربردهای عصب شناسی در علوم تربیتی و آموزش و پرورش،...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال