09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عوارض تحریک مغناطیسی"

تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) چیست؟

تحریک مغناطیسی مغز (TMS) یک روش غیر تهاجمی است که از میدان های مغناطیسی برای تحریک سلول های عصبی در مغز برای بهبود علائم افسردگی استفاده می کند. TMS معمولاً زمانی استفاده می شود که سایر درمان های افسردگی مؤثر نبوده باشند. این...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال