عوارض عفونت مغز

علت عفونت مغز چیست؟!

عفونت مغز معمولا در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند رخ می دهد. عفونت های باکتریایی باعث به وجود آمدن عفونت مغز در افراد سالم می شود. در عفونت مغز...

Call Now Button