09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عوامل آلزایمر"

آلزایمر چیست و چگونه به وجود می آید؟

بیمارى آلزایمر از جمله شایع ترین علت دمانس یا در اصطلاح عامیانه زوال عقل و فراموشى است. علت آن از نظر پاتوفیزیولوژى،از بین رفتن سلولهاى مغز و در نتیجه کوچک شدن مغز می باشد. علامت آن شامل از دست رفتن حافظه نزدیک بخصوص...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال