09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عوامل خطر مننژیوم"

مننژیوم (Meningioma) چیست؟

مننژیوم شایع ترین نوع تومور اولیه مغزی است که تقریباً ۳۰ درصد از کل تومورهای مغزی را تشکیل می دهد. این تومورها از مننژها منشأ می گیرند که سه لایه بیرونی بافت بین جمجمه و مغز هستند که مغز را درست در زیر جمجمه می پوشانند و از...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال