09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "عوامل ژنتیکی"

چه عواملی باعث بیماری ام اس می شود؟

بیماری MS به نوعی هنوز ناشناخته مانده است. ولی دانشمندان ترکیبی بین عوامل محیطی و ژنتیکی را دخیل در پیدایش آن می دانند.  این عوامل مثل یک صدمه و آسیب به پوسته اعصاب بر اثر زمین خوردن و یا ضربه خوردن، عوامل ژنتیکی و امثال...