09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "غشاء مغزی"

آناتومی و عملکرد مغز انسان

مغز اندام پیچیده ای است که فکر، حافظه، احساسات، لمس، مهارت های حرکتی، بینایی، تنفس، دما، گرسنگی و هر فرآیندی که بدن ما را تنظیم می کند را کنترل می کند. مغز و نخاع که از آن امتداد می‌یابند، با هم، سیستم عصبی مرکزی یا CNS را...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال