09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "غش چیست؟"

عوامل احتمالی «غش کردن»

زمانی که جریان خون به مغز کم شود، مغز کنترل خود را روی اعضای بدن از دست می‌دهد، لذا قدرت و هوشیاری‌اش کم شده یا از بین می‌رود و فرد غش می‌کند. اگر غش کردن با یک مشکل جدی پزشکی همراه نباشد، این عارضه معمولاً بعد از چند...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال