09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فراموشی"

نکاتی درباره یادگیری فرد دچار صدمه مغزی

متخصص مغز و اعصاب: موارد زير راهنمايي هاي کلي در خصوص کمک به يک فرد که صدمه مغزي شده است مي باشد تا مهارت هاي قديمي را دوباره ياد بگيرد و راههاي جديد را براي انجام فعاليت هاي روزانه را بياموزند. کمک به فرد براي پيگيري...