09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فشارخون"

رژيم غذايي براي کاهش فشار خون بالا

  متخصص مغز و اعصاب: چاقي و اضافه وزن مسلماً با فشارخون بالا ارتباط دارد. شيوع فشار خون بالا در افراد جوان و چاق دو برابر و در افراد مسن و چاق 50 درصد بيشتر از افراد داراي وزن طبيعي است. در مردان به ازاي هر 10 درصد افزايش...