09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فشار درون‌جمجمه‌ای"

افزایش فشار درون‌ جمجمه‌ای!

افزایش فشار داخل جمجمه ای (ICP) می تواند در نتیجه ضایعات توده داخل جمجمه ای، اختلال در گردش مایع مغزی نخاعی (CSF) و فرآیندهای پاتولوژیک منتشر داخل جمجمه ایجاد شود و رشد آن ممکن است حاد یا مزمن باشد. علت افزایش فشار داخل...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال