09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فشار روحی"

بهترین نوع يادگيری؛ فشار روحی کم

متخصص مغز و اعصاب: به طور کلي، فشار روحي در سطح ملايم، يادگيري را بهتر مي‌کند. البته تحت برخي شرايط، فشار روحي کم بهتر است و تحت برخي شرايط ديگر، فشار روحي زياد. دانش آموزان، دروسي مثل زبان و رياضيات را، که ميزان پيچيدگي...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال