09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فشردگی عصب"

سندرم تونل کارپال چیست؟

سندرم تونل کارپال (Carpal Tunnel Syndrome) بیماری است که موجب بی‌حسی، درد و حس سوزن سوزن و مور مور در دست و بازو می‌شود. زمان بروز سندرم تونل کارپال این مشکل هنگامی بروز پیدا می‌کند که فضا برای یکی از اعصاب اصلی دست به نام «عصب...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال