09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فعالیت‌های الکتریکی مغز"

ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز و اعصاب

یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی اقدام به گسترش تولید دستگاه‌هایی برای ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز و همچنین فعالیت‌های الکتریکی عصب و عضله کرده است. این شرکت با سابقه‌ای ۲۰ ساله، در زمینه تولید دستگاه‌های نوار مغز...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال