09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "قاعده جمجمه"

تومورهای پایه جمجمه

قاعده جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده است که قسمت پایین سر و برآمدگی استخوانی پشت چشم و بینی را تشکیل می دهند. انواع مختلفی از تومورها می توانند در این ناحیه رشد کنند. آنها زمانی که به اندازه کافی بزرگ شوند که به مغز...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال