09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "قرص های ضد بارداری"

ارتباط قرص های ضد بارداری و سکته مغزی!

داروهای ضد بارداری خوراکی سالهاست که توسط زنان استفاده می شود و نقش زیادی در کنترل جمعیت خانواده داشته است. ضمن اینکه این داروها علاوه بر عملکرد ضد بارداری، ممکن است در برخی شرایط توسط پزشک تجویز شوند. به طور کلی، قرص...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال