09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "مالتيپل اسكلروز"

درباره ام اس يا مالتيپل اسكلروز

                                         ام اس يك بيمارى خودايمنى است متخصص مغز و اعصاب: ام اس يكى از شايعترين بيماريهاى مغز و اعصاب به ويژه در بين زنان مى باشد. اين بيمارى عمدتا افراد جوان را درگير ميكند بطوريكه شايعترين...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال