09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "متخصص اعصاب"

متخصص اعصاب کیست؟ 

پزشک متخصص مغز و اعصاب در تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب مهارت دارند و مشکلات جسمی و روانی بیماران مغز و اعصاب را برطرف می کنند. اما در این میان ممکن است این سوال مطرح شو که یک متخصص مغز و اعصاب می بایست دارای چه...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال