09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "متخصص"

ارتباط مغز و اعصاب با خشکی مفاصل!

متخصص مغز و اعصاب: هنگاميکه فرد نمي تواند خودش حرکت کند و هيچ حرکتي در اندام هايش ندارد، دستها و پاهايش در همان وضعيت باقي خواهند ماند و اين مي تواند منجر به خشکي مفاصل شود. اگر حرکت سبب درد شود، فرد ممکن است براي جلوگيري...

مراقبت اوليه فرد دچار صدمه مغزی شده

متخصص مغز و اعصاب: چطور به فردي که توانايي اندکي در حرکت يا انجام مراقبت شخصي دارد کمک کنيم (اين فرد ممکن است توانايي فهميدن را داشته باشد يا نه) فردي که صدمه مغزي شديد شده است در ابتداً تقريباً هميشه به مراقبت...

تغييرات فيزيکي و ذهنی فرد صدمه مغزی شده

    متخصص مغز و اعصاب: صدمه مغزي بيماري نيست و به ديگران هم قابل انتقال نمي باشد. ممکن است تغييرات فيزيکي و ذهني فرد صدمه مغزي شده براي بعضي از افراد خانواده وي شرمنده کننده باشد. آنها ممکن است معتقد باشند که اگر...

مسائل جنسي و رابطه پس از صدمه مغزی

متخصص مغز و اعصاب: فرآيند جنسيت بيشتر از توانايي برانگيختگي جنسي يا انجام دادن فعاليت هاي جنسي يا توليد مثل است. جنسيت شامل احساس زن يا مرد و انتظاراتي که تعليم فرهنگي آنها براي شان ميآورد، مي باشد. جنسيت شامل توانايي...

نکاتی درباره یادگیری فرد دچار صدمه مغزی

متخصص مغز و اعصاب: موارد زير راهنمايي هاي کلي در خصوص کمک به يک فرد که صدمه مغزي شده است مي باشد تا مهارت هاي قديمي را دوباره ياد بگيرد و راههاي جديد را براي انجام فعاليت هاي روزانه را بياموزند. کمک به فرد براي پيگيري...

مشکلات مربوط به افسردگی و يا احساس بی ارزشی

متخصص مغز و اعصاب: فرد دچار صدمه مغزي ممکن است هنگاميکه مي فهمد چه اتفاقي براي او افتاده است و چه تغييراتي بر اثر صدمه مغزي براي او ايجاد شده است غمگين يا افسرده شود. هم زنان و هم مردان ممکن است مدت زيادي گريه کنند و يا...

مشکلات ريوی بعد از آسیب های مغزی

متخصص مغز و اعصاب: صدمه مغزي شديد ممکن است سبب مشکلاتي در تنفس، سرفه و بلع شود. اگر فرد نتواند از رختخواب بند شود و يا نفس خيلي عميق بکشد ممکن است نتواند سرفه کند و مايع چسبنده (مولوس چسبنده اي که بطور غير عادي و به مقدار...

مشکلات پزشکي پس از صدمه مغزی

  متخصص مغز و اعصاب: صدمه مغزي مي تواند سبب مشکلاتی در ساير اعضاي بدن شود. اين مشکلات مي توانند شخص صدمه ديده را خيلي بيمار و يا ناراحت کند. همه مشکلات زير به درمان توسط پزشک متخصص يا پرستار نياز دارند.  غش و تشنج بعد...

عملکردهای متفاوت بدن با ایجاد صدمه مغزی

  متخصص مغزی و اعصاب: مغز بسياري از عملکردهاي متفاوت بدن را کنترل مي کند. يک مغز صدمه ديده ممکن است توانايي کنترل بعضي يا تمام اين عملکرد ها را از دست بدهد. دانستن بعضي از علائم صدمه مغزي مي تواند به تعيين اينکه فرد...

 چه عواملی منجر به ضربه مغزی می شود؟

  متخصص مغز و اعصاب: اتفاقات زيادي مي تواند منجر به صدمه مغزی شود: ضربه به سر، افتادن، اصابت گلوله، سقوط با سرعت زياد، يا انفجار، دو نوع اصلي ضربه مغزي وجود دارند: صدمه مغزی باز در صدمه مغزي باز، تخريب توسط چيز هايي...