09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "مشکلات حرکتی"

مشکلات حرکتي فرد آسیب دیده مغزی

متخصص مغز و اعصاب: فرد ممکن است مشکلاتي در حفظ تعادل حين غذا خوردن داشته باشد. به فرد کمک کنيد تا در وضعيتي که پشتش را صاف نگه داشته است بنشيند. همچنين دستها و پاهاي فرد را حمايت کنيد. اگر فرد نميتواند روي صندلي بنشيند، از...