09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "نوار عصب عضله"

نوار عصب عضله – EMG

زمانی که عصب کار خود را به درستی انجام نمی دهد، انتقال پیام و انتقال امواج الکتریکی دچار اختلال میشود. روشی وجود دارد که به وسیله آن می توان شدت و سرعت و دیگر خصوصیات امواج الکتریکی که در طول عصب جریان دارند را ثبت...