09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "نوار عصب کمر"

کاربرد نوار عصب و عضله

سیستم عصبی، به عنوان تولیدکننده الکتریسیته برای انتقال پیام‌ها بین مغز و اندام‌های دیگر  به حساب می آید، در نتیجه انتقال پیام برای احساس‌ گرما، سرما، درد، سوزش و... توسط عصب‌ها انجام می‌شود. دستورات مغز به اندام‌ها...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال