09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "نوار ععصب و عضله"

تست بررسی عصب یا نوار عصب

NCV مخفف بررسی سرعت هدایت عصبی Nerve Conduction Velocity می باشد. که اصطلاحا نوار عصب یا تست عصب نام دارد. زمان تست نوار عصب و عضله چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت سرعت هدایت موج الکتریکی در مسیر عصب اندازه گیری می شود. یعنی موج...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال