09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "نورلوژیست"

نورلوژیست یا متخصص مغز و اعصاب 

پزشکی که در زمینه مغز و اعصاب (نورولوژی) تخصص دارد، نورولوژیست یا متخصص مغز و اعصاب است دکتر بتول دادخواه متخصص مغز و اعصاب متخصص مغز و اعصاب: هر پزشک عمومی باید چهار سال دوره رزیدنتی در شاخه ی مغز و اعصاب را بگذراند...