09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "نورولوژی چیست؟"

«نورولوژی» یا بیماری های مغز و اعصاب

وظایف متخصص مغز و اعصاب با توجه به مهم بودن تخصص و حوزه کاری او ، بسیار متنوع است. از آنجایی که عملکرد مغز و سیستم عصبی در تمامی فعالیت های بدن بسیار تاثیر گذار و موثر است، می توان گفت: درجه اهمیت این تخصص، بسیار بالا و...