09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "نورولوژی"

متخصص نورولوژی کیست؟

متخصص مغز و اعصاب: ممکن است عناوینی چون متخصص نورولوژی یا پزشک نورولوژیست را شنیده باشید ولی به درستی در جریان این حرفه قرار نگرفته باشیم که چنین پزشکی چه بیماری هایی را درمان می کند و با چه مواقعی باید به او مراجعه...

تجویز با نسخه متخصص مغز و اعصاب!

متخصص مغز و اعصاب: وظایف متخصص مغز و اعصاب با توجه به مهم بودن تخصص و حوزه کاری او ، بسیار متنوع است. از آنجایی که عملکرد مغز و سیستم عصبی در تمامی فعالیت های بدن بسیار تاثیر گذار و موثر است، می توان گفت: درجه اهمیت این تخصص،...