09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "هيدروسفالي"

مشکلات پزشکی پس از صدمه مغزی

  متخصص مغز و اعصاب: صدمه مغزی می تواند سبب مشکلاتی در سایر اعضای بدن شود. این مشکلات می توانند شخص صدمه دیده را خیلی بیمار و یا ناراحت کند. همه مشکلات زیر به درمان توسط پزشک متخصص یا پرستار نیاز دارند.  غش و تشنج بعد...

Call Now Button